علی نامداری پس از برتری استقلال مقابل پرسپولیس در دربی 96 اظهار داشت: بچه‌ها خیلی مردانه جنگیدند.

سید حسین حسینی درخشید و جای تشکر دارد و نشان داد حقش بیش از این حرفها است.

وی در مورد اینکه پاداشی به استقلالی‌ها پرداخت می‌کند، یا خیر، گفت: پاداش پرداخت می‌شود، اما مبلغ نمی‌توانم بگویم چون حق شان بیش از اینها است.