با اینکه ساعتی پیش سایت «timeturk» ترکیه گزارش داد که حسینی در آستانه امضای قرارداد با باشگاه کایسری اسپور ترکیه قرار دارد ولی خبرنگار ترکیه‌ای از پیشنهاد لیگ پرتغال پرده برداشت. 

بوراک زینی، خبرنگار دامگا ترکیه ادعا کرد که باشگاه باشگاه پورتیموننزه پرتغال به دنبال سید مجید حسینی است. پورتیموننزه باشگاهی بوده که جعفر سلمانی را اکنون در اختیار دارد و می‌خواهد پیام نیازمند را نیز به خدمت گیرد.

خبرنگار ترکیه ای همچنین اعلام کرد که مدافع ایرانی پیش از پیشنهاد پورتیموننزه، پیشنهاد 2 ساله اولسان با 1.8 میلیون یورو دستمزد را رد کرده است.