روملو لوکاکو ستاره اینتر در جدیدترین مصاحبه اش دوباره جنگ روانی با زلاتان ایبراهیموویچ ستاره میلان به راه انداخت و خودش را بهتر از ستاره سوئدی معرفی کرد.

لوکاکو در مصاحبه با سایت «کالچو مرکاتو» ایتالیا، گفت: تجربه ان در اینتر خیلی بهتر از چلسی بود. من در این قهرمانی های زیادی را کسب کردم و به آرزوی کودکی ام رسیدم. من در اینجا موفق بودم ولی در چلسی شکست خوردم.

وی در اظهارنظری جنجالی درباره اینکه او بهتر است یا زلاتان مهاجم رقیب سنتی اینتر، گفت: (با خنده) بدون شک من فوتبالیست بهتری نسبت به ایبراهیموویچ هستم. من خودم را بیشتر از هر کسی دیگری دوست دارم.

در فصل گذشته در دربی میلان این دو مهاجم به شدت درگیری لفظی پیدا کردند و برای مدت ماه ها درگیری لوکاکو و زلاتان سوژه رسانه های ایتالیا شد.