نیما عالمیان تنها ایرانی پینگ پنگ در المپیک شد. فدراسیون جهانی پینگ پنگ، لیست نهایی  المپیکی ها را منتشر کرد که ۶۵ مرد و ۷۰ زن سهمیه رقابتهای انفرادی را  گرفتند.

در رقابتهای انفرادی قرار بود ۷۰ پینگ پنگ باز سهمیه انفرادی بگیرند که ۶۵ مرد سهمیه گرفتند و ۵ سهمیه مانده هم از طریق رنکینگ جهانی به میکس دوبل رسید تا نوشاد عالمیان در حسرت سهمیه بماند. نوشاد عالمیان شانس یازدهم در رنکینگ المپیکی بود که اگر مثل زنان به رنکینگ جهانی اختصاص پیدا می کرد، سهمیه می گرفت اما این چنین نشد و ۶ بازیکن به المپیک رسیدند.