روز گذشته خبری مبنی بر حال بد دراگان اسکوچیچ ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد که به واسطه واکسینه شدن برابر کرونا با تب و لرز مواجه شده و کار او به بیمارستان کشیده است.

این در حالی است که یکی از نزدیکان دراگان اسکوچیچ اعلام کرده حال عمومی او بسیار خوب است و بعد از واکسیناسیون هیچ مشکلی متوجه او نشده و حالا می‌خواهد لیست تیم ملی را امشب به صورت رسمی اعلام کند.