جلسه کنگره فیفا شب گذشته با حضور تمام اعضای خود به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و در این جلسه پیشنهاد برگزاری جام جهانی مردان و بانوان هر دو سال به رای گذاشته شد.

در این جلسه این پیشنهاد با قاطعیت با کسب ۱۶۶ رای موافق پذیرفته شد. در مقابل ۲۲ رای مخالف این پیشنهاد بودند. بسیاری از فدراسیون ها به این پیشنهاد آری گفتند چون فرصت زیادی برای حضور تیم های ملی کشورمان در بزرگترین تورنمنت فوتبالی پیش می آید.

این پیشنهاد برای بررسی به کمیته مسابقات فیفا ارسال می شود و در جلسه بعدی کنگره فیفا در سال ۲۰۲۲ دوباره به رای گذاشته می شود و در صورت موافقت دوباره از سال ۲۰۲۸ یا ۲۰۳۲ قابل اجراست.