فوتبال کشورمان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه با برگزاری ۴ دیدار به اتمام می رسد.

سه شنبه شب، تیم های پرسپولیس و شاهین بندرعامری به مصاف هم رفتند.

ترکیب شاگردان یحیی گل محمدی:

بوژیدار رادوشوویچ، سیدجلال حسینی، فرشاد فرجی، سعید آقایی، مهدی شیری، احمد نوراللهی، میلاد سرلک، احسان پهلوان، مهدی عبدی، علی شجاعی و عیسی آل‌کثیر.

ترکیب تیم فوتبال شاهین بندرعامری:

غلامرضا سرتلیان، محمدرضا میمدی، محمد احمدلو، حسن خلیلی، محمد ره آور، امیر آبی، میلاد دریانوردی، صادق مرادزاده، عباس صفری، مهدی چاهکوتاه زاده و داوود جنه.

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۲: پاس شیری را مدافع شاهین بندر عامری دور کرد.

دقیقه ۳: ارسال سید جلال حسینی راه به جایی نداشت و به بیرون رفت.

دقیقه ۷: سانتر خوب شجاعی و ضربه سر مهدی عبدی تبدیل به گل اول سرخپوشان شد.

دقیقه ۹: ضربه سر آل کثیر از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: ارسال آل کثیر بی نتیجه بود.

دقیقه ۱۱: خطای خلیلی، بازیکن شاهین بندر عامری روی شجاعی گرفته شد.

دقیقه ۱۴: ارسال آقایی از سمت راست توسط مدافعین شاهین بندر عامری دور شد.

دقیقه ۱۹: پاس رو به جلوی نوراللهی تند و تیز بود و به آقایی نرسید.

دقیقه ۲۱: ارسال شیری توسط مدافعین شاهین بندر عامری به بیرون رفت.

دقیقه ۲۲: توپ به دست شجاعی برخورد کرد و خطا اعلام شد.

دقیقه ۲۴: آفساید سعید آقایی، بازیکن پرسپولیس اعلام شد.

دقیقه ۲۵: ارسال نور اللهی توسط مدافعین شاهین بندر عامری دور شد.

دقیقه ۲۷: خطای آبی، بازیکن شاهین بندر عامری روی شیری اعلام شد.

دقیقه ۲۹: یک و دو بازیکنان پرسپولیس بی نتیجه بود.

دقیقه ۳۰: ارسال آقایی با ضربه سر شجاعی به بیرون رفت.

دقیقه ۳۱: خطای شجاعی، بازیکن پرسپولیس اعلام شد.

دقیقه ۳۲: ضربه عبدی با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۴: گل اول شاهین بندر عامری توسط میلاد دریانوردی به ثمر رسید.

دقیقه ۳۵: خطای امیر آبی، بازیکن شاهین بندر عامری روی شجاعی گرفته شد.

دقیقه ۳۶: ارسال شجاعی توسط مدافعین شاهین بندر عامری دور شد.

دقیقه ۳۸: خطای فرجی، بازیکن پرسپولیس روی دریانوردی اعلام شد.

شوت احمدلو، بازیکن شاهین بندر عامری با اختلاف زیادی به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: ارسال جلال حسینی را دروازه بان شاهین بندر عامری گرفت.

نیمه دوم دیدار پرسپولیس و شاهین بندر عامری آغاز شد.

دقیقه ۴۷: نفوذ شیری از سمت چپ بی نتیجه بود.

دقیقه ۴۹: خطا روی ترابی اعلام شد.

دقیقه ۵۰: ضربه سر نوراللهی را بازیکنان شاهین بندر عامری دور کردند.

دقیقه ۵۲: ارسال پهلوان از سمت چپ را دروازه بان شاهین بندر عامری گرفت.

دقیقه ۵۴: صفری، بازیکن شاهین بندر عامری جای خود را به قنبری داد.

آبی، بازیکن شاهین بندر عامری به بیرون رفت و قرقوشلی به زمین مسابقه آمد.

دقیقه ۵۶: ارسال مهدی عبدی، به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵۷: پاس آقایی به آل کثیر نرسید و دروازه بان شاهین بندر عامری توپ را گرفت.

دقیقه ۵۸: ارسال خلیلی، بازیکن شاهین بندر عامری توسط بازیکنان پرسپولیس دور شد.

دقیقه ۵۹: ضربه سر جلال حسینی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: گل دوم پرسپولیس را نور اللهی به ثمر رساند.

دقیقه ۶۴: ارسال چاهکوتاه زاده به مدافعین پرسپولیس برخورد کرد و توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۶۵: ارسال چاهکوتاه زاده، توسط مدافعین پرسپولیس دور شد.

دقیقه ۶۶: شوت دریانوردان، بازیکن شاهین بندر عامری را رادوشوویچ گرفت.

دقیقه ۶۷: پاس در عمق احسان پهلوان به مهدی عبدی نرسید.

ضربه چاهکوتاه زاده، بازیکن شاهین بندر عامری بی نتیجه بود.

دقیقه ۶۸: شوت آل کثیر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۹: آقایی به بیرون رفت و جای خود را به امیری داد.

دریانوردان، بازیکن شاهین بندر عامری به بیرون رفت و الیاس صالحی به زمین مسابقه آمد.

دقیقه ۷۰: ارسال شیری بی نتیجه بود و موقعیت خوبی برای سرخ پوشان از دست رفت.

دقیقه ۷۳: ارسال پهلوان توسط مدافعین شاهین بندر عامری دور شد.

خطای شیری، بازیکن پرسپولیس روی الیاس صالحی گرفته شد.

دقیقه ۷۴: ارسال ترابی تند و تیز بود و به بازیکنان پرسپولیس نرسید.

دقیقه ۷۷: داور نقطه پنالتی را برای پرسپولیس نشان داد.

دقیقه ۷۹: گل سوم پرسپولیس را ترابی از روی پنالتی به ثمر رساند.

دقیقه ۸۰: خطای میمدی، بازیکن شاهین بندر عامری روی شیری اعلام شد.

دقیقه ۸۱: آل کثیر و نوراللهی، جای خود را به شریفی و مهدی خانی دادند.

ارسال ترابی، با اختلاف زیادی به بیرون رفت.

دقیقه ۸۳: شوت وحید امیری به مدافعین شاهین بندر عامری برخورد کرد و دور شد.

دقیقه ۸۴: ارسال پهلوان به مدافعین شاهین بندر عامری برخورد کرد و توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۸۵: مهدی عبدی گل چهارم سرخ پوشان را به ثمر رساند.