در آخرین هفته از پیکارهای لیگ دسته اول انگلیس ، دربی کانتی میزبان تیم سقوط کرده شفیلد ونزدی بود و این بازی با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید.

با این تساوی دربی کانتی 44 امتیازی شد و در لیگ دسته اولانگلیسباقی ماند.

تیم‌های سقوط کننده بهلیگ دسته دومانگلیس، شفیلد ونزدی 41 امتیاز، روترهام یونایتد 42 امتیاز و ویکامب واندرز 43 امتیاز معرفی شدند.