در خصوص اینکه آیا حکم دستیاران مارک ویلموتس به فدراسیون فوتبال ارسال شده یا خیر گفت: بله، حکم به دست ما رسیده و ما منتظر گرندز رای هستیم تا اعتراض خود را اعلام کنیم.

وی در پسخ به این سوال که آیا اعتراض به این حکم وارد است یا خیر گفت:باید ابتدا گرندز را ببینیم. درست مثل پرونده ویلموتس که اعتراض کردیم باید پرونده دستیاران وی را هم مشاهده و بررسی کنیم.

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: فیفا هنوز گرندز رای را برای ما ارسال نکرده است.ما قطعا منتظر هستیم تا گرندز رای را ببینیم اما  به این رای اعتراض خواهیم کرد. نوع اعتراض ما منوط به این است که گرندز را مشاهده کنیم.

رفیعی گفت:اگر ما این موضوع را اطلاع رسانی نکردیم چون هنوز گزندز رای را ندیدیم. چیزی برای پنهان کردن افکار عمومی نداریم و مردم و رسانه ها و خبرنگاران را کنار خودمان می دانیم و  در دنیای امروز نمی شود چیزی را پنهان کرد، قطعا باید مشکلات را باید با هم در کنار مردم و رسانه ها  حل کنیم.