نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از صبح امروز در محل این فدراسیون در شرایطی برگزار شد که اعضا در مورد کمیته‌های مختلف در حال رایزنی هستند.

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال روی نام میرشاد ماجدی به عنوان رئیس کمیته جوانان به جمع‌بندی رسیدند تا وی با دریافت حکم به کار خود در این کمیته ادامه بدهد. همچنین تغییرات در کمیته فوتبال ساحلی انجام شده و پریا شهریاری جایی خود را به امیر حسین محتشم داد.

همچنین خداداد افشاریان به جای فریدون اصفهانیان به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب شد. مهرداد سراجی نیز با مصوبه هیات رئیسه به عنوان سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون انتخاب شد.