هزاران معترض در لندن، پایتخت انگلیس شنبه بعد از ظهر علی رغم محدودیت‌های کرونایی علیه لایحه جدید به نفع  پلیس که موجب کاسته شدن از آزادی بیان می‌شود، تظاهرات کردند.

به نوشته روزنامه «گاردین» حاضران در این تظاهرات از مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان پس از تجمع در میدان «ترافالگا»، از «کاخ باکینگهام» و سپس «ویکتوریا»، به سمت وزارت آموزش و پرورش و وزارت انگلیس حرکت کردند.

شماری از هواداران جنبش‌های اجتماعی معترض به این لایحه حاضر در این تجمع گفتند که با دادن اختیارات به پلیس برای جلوگیری از اعتراض‌ها، محدودیت‌های قابل توجهی در آزادی بیان و آزادی اجتماعی ایجاد می‌شود.

به نوشته این روزنامه، پلیس لندن اعلام کرد که این تظاهرات مسالمت آمیز بود. البته ماموران پلیس از نزدیک معترضان را زیرنظر داشتند، اما ظاهراً فردی دستگیر نشده است.

مسئول یکی از جنبش‌های اجتماعی در این زمینه گفت: «این لایحه حمله گسترده‌ای به آزادی‌های مدنی و بخشی از روند گسترده دولت برای خاموش کردن آزادی بیان، بستن اعتراض‌ها و خاموش کردن صدای مخالف است. به تعبیری این حمله به ارزش اساسی دموکراتیک است. ما واقعاً از تمایل دولت به سمت اقتدارگرایی نگران هستیم.»

در لایحه پیشنهادی برای افزایش اختیارات پلیس در انگلیس، قدرت سرکوب پلیس افزایش یافته است. از زمان ارائه این لایحه در مجلس انگلیس، اعتراض‌هایی به ویژه در  در جنوب غربی انگلیس شکل گرفت  و  کار به خشونت کشیده شد و برخی خودروهای نقلیه آتش زده شد. معترضان  در انگلیس  پلیس این کشور را به استفاده از شیوه‌های برخوردی سنگین متهم می‌کنند.

در هفته‌های گذشته نیز منابع خبری از برگزاری تظاهراتی در لندن  و  علیه محدودیت‌های کرونایی خبر دادند. به گزارش منابع خبری، حدود پنج هزار نفر در«هاید پارک لندن» علیه اقدام‌های محدود کننده کرونایی و واکسیناسیون  تظاهرات کردند. فیلم‌های منتشر شده از این تظاهرات نشان داد که معترضان بدون ماسک بر صورت و رعایت مقررات ویژه این ایام در حال اعتراض هستند.