شبکه «اسکای اسپورت» خبر داد باشگاه چلسی بعد از تهدیدهای یوفا و فیفا به عنوان اولین انصراف دهنده از ائتلاف تاسیس سوپر لیگ اروپا شناخته می‌شود.

روز گذشته 12 باشگاه اروپایی با سردمداری رئال مادرید از تاسیس «سوپر لیگ اروپا» خبر دادند. این ایجاد لیگ جدید با واکنش شدید یوفا و فیفا همراه شد و تهدیدهای زیادی برای این قانون شکنان درنظر گرفته شد.

به همین خاطر گفته می شود باشگاه چلسی در تدارک اسنادی اسنادی است تا از این ائتلاف خارج شود.