باشگاه چلسی یکی از 12 باشگاه قانون شکن و ملحق شده به سوپر لیگ اروپا است. در همین رابطه باشگاه لندنی امشب برای حضور  در بازی با برایتون دچار مشکل شد.

هواداران چلسی لحظاتی پیش مانع از ورود اتوبوس تیم به ورزشگاه استمفورد بریج برای بازی برایتون شدند. گروهی از هواداران به شدت به تصمیم سران باشگاه چلسی برای حضور در سوپر لیگ اروپا معترض بودند و این اقدام را انجام دادند.

پیتر چک دروازه بان سابق چلسی برای باز کردن راه با هواداران چلسی وارد گفت و گو شد ولی هواداران او را متهم به خیانت کردند.