پرسپولیسی‌ها توسط مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی دروازه گوا را باز کرد تا بازی یک بر یک شود.

حجم ویدیو: ۴.۸۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۲