گل اول پرسپولیس به الریان توسط کمال کامیابی نیا با ضربه سر به ثمر رسید.

حجم ویدیو: ۳.۰۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۹