غلامرضا بهروان رئیس هیات فوتبال مازندران دیشب دچار عارضه مغزی می شود و اورژانس او را به بیمارستان بوعلی برده‌ و فعلا در بخش سی سی یو بستری هست.

رئیس سابق سازمان لیگ همراه با همسرش در بیمارستان بستری هستند و تست کرونای هردوی آنها مثبت بوده است.