در مدت 2 هفته اخیر که یواخیم لو ، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان اعلام کرد از مقامش کنار می رود، یکی از کارهای کارل هاینس رومنیگه این شده که با رسانه ها صحبت کند و بگوید هانس دیتر فلیک را به تیم ملی نمی دهد.

عالی ترین مقام باشگاه مونیخی هفته قبل در مصاحبه ای که با کیکر داشت، بر این موضوع تاکید داشت. او گفت فلیک به عنوان سرمربی با بایرن قرارداد دارد و از دست دادنش دیوانگی است.

امروز نیز همین مقام در مصاحبه ای با Welt am Sonntag این نکته را بار دیگر تکرار کرد.

او گفت:این مساله هیچ ارتباطی با احتمال ندارد. بلکه یک واقعیت است. 

رومینگه افزود: ما با فلیک تا 2023 قرارداد داریم و نمی خواهیم همکاری مان را قطع کنیم.

مدیر باشگاه همچنین در مورد بحث اختلافاتی که میان فلیک و حسن سالی حمیدزیچ، مدیر ورزشی وجودداشته، نیز عنوان کرد:بایرن یک خانواده بزرگ است وطبیعتی دارد.بسیار جالب است که این دو نفر به توافق رسیدند و به این موضوع خاتمه دادند.