باشگاه استقلال در حالی برای جذب  امین قاسمی نژاد  در نقل و انتقالات زمستانی دست به کار شده است که همچنان وضعیت مالکیت این باشگاه مشهدی مشخص نیست.

پیش از از حمیداوی، مالکیت این تیم را بر عهده داشت، اما اکنون مشخص نیست که مالکیت تیم پدیده خراسان متعلق به چه کسی است. به همین منظور مدیران باشگاه استقلال در صدد هستند تا وضعیت مالکیت این تیم مشهدی مشخص شود و برای دریافت رضایت نامه قاسمی نژاد با مالک جدید وارد مذاکره شده و او را جذب کنند.

با جذب قاسمی نژاد پرونده نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در این فصل بسته خواهد شد.