کمیته برگزاری بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو از برنامه‌های تفریحی شهر به شهر برای حمل مشعل المپیک رونمایی کرده است که قرار است از ۲۵ مارس (۵ فروردین) در مرکز آموزش فوتبال فوکوشیما آغاز شود.

پیش‌بینی می‌شود شروع بزرگ سفر 121 روزه مشعل با اعضای تیم فوتبال زنان ژاپن برگزار شود. فوکوشیما در حادثه سونامی سال ۲۰۱۱ آسیب دیده بود.

مشعل المپیک قرار است ۳ روز در فوکوشیما بماند و بعد از آن از ۴۷ منطقه ژاپن عبور خواهد کرد.

برنامه روز اول به ۱۱ بخش تقسیم می‌شود. صبح نخستین روز مشعل از ناراها به سمت هیرونو که هر دو در زلزله ۲۰۱۱ آسیب دیده بودند، حرکت می‌کند.

توکیو ۲۰۲۰ اعلام کرده حمل کنندگان مشعل باید ۱۴ روز قبل از شروع مراسم از سلامت خود مطمئن شوند. به منظور ازدحام جمعیت و رعایت فاصله اجتماعی از جزئیات بیشتر خودداری شده است.