وطن خواه قائم مقام باشگاه بعد از مشورت با مهدی رحمتی  پاسخ باشگاه سیرجانی را داد؛ بر همین اساس باشگاه گل گهر برای جذب قاسمی‌نژاد باید ۳ میلیارد تومان پول رضایتنامه بپردازد و همین طور یکی از بازیکنان خط میانی خود را که کمتر هم به میدان رفته است را در اختیار باشگاه مشهدی قرار بدهد.

باید دید باشگاه گل گهر این شرایط را می پذیرد. امین قاسمی نژاد در فصل های گذشته  به عنوان وینگر چپ و راست مورد استفاده قرار می گرفت که رحمتی  از  وقتی که سرمربی شداز او به عنوان مهاجم هدف استفاده کرد.