هواداران استقلال قاطعانه می‌گفتند هیئت مدیره باید بعد از بازی با سپاهان فکری را برکنار می‌کرد اما به او مهلت دادند تا شاهد نمایش ضعیف استقلال در رفسنجان و حداقل در نیمه اول بازی با مس باشیم .هواداران استقلال اعضای هیئت مدیره را تهدید هم کردند.

به زعم آن‌ها استقلال در نیمه اول بازی با مس هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت و طبعاً موقعیتی هم خلق نکرد حتی مسی‌ها توانستند به جز گل، دو موقعیت خطرناک دیگر را هم روی دروازه استقلال خلق کنند و در نهایت شاگردان فکری خوش‌شانس بودند که نیمه اول را با دریافت همان یک گل به رختکن رفتند.

 نکته اینجاست که استقلالی‌ها از نظر انفرادی هم در نیمه اول بازی با مس ضعیف بودند حالا کارهای گروهی و تاکتیکی که بماند.