سرگئی سماک در اظهاراتی که در سایت فوتبال روسیه منتشرشد، در مورد مساله انتقال بازیکنان روسی به لیگ های اروپایی نظرداد.

او همچنین در بخشی از این اظهارات در مورد این که سردار آزمون ، مهاجم ملی پوش ایرانی تیمش پیشنهادی دارد، نیز حرف زد.

سماک گفت:وقتی بازیکنی به روسیه می آید، ارزشی کاملا متفاوت پیدا می کند. ما باید بپذیریم که در اروپا تقاضای گسترده ای نبت به بازیکنان روسی نیست. حتی علاقمندی زیادی به بازیکنان روسی وجود ندارد.

وی افزود:حتی لژیونرهای اینجا همین وضعیت را دارند. وقتی ما بازیکنی از اروپا رابه خدمت می گیریم، در اصل بابتش پول بسیار زیادی می پردازیم تا وی به این لیگ بیاید.

سماک در مورد آزمون عنوان کرد:در مورد آزمون باید گفت که علاقمندی از طرف  تیم های اروپایی نسبت به او وجوددارد. اما هنوز پیشنهادی روشن و مشخص بابت او نرسیده است.