از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته اول انگلیس و در دیداری معوقه، برنتفورد میهمان ردینگ است.

ترکیب برنتفورد اعلام شد و سامان قدوس نیمکت نشین است.

برنتفورد در حال حاضر با 54 امتیاز در رده دوم لیگ دسته اول انگلیس قرار دارد.