با توجه به حضور برخی افراد غیر فوتبالی در تمرین تیم فوتبال استقلال به همین منظور شنیده می شود پرویز مظلومی برای ارائه برخی توضیحات به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دعوت شده است.

سرپرست تیم فوتبال استقلال با حضور در این کمیته درباره حضور افراد غیر فوتبالی در تمرین این تیم صحبت هایی را بیان کرده است.

گویا مظلومی اعلام کرده که مقصر راه دادن افراد غیر فوتبالی به تمرین نبوده و حراست مجموعه زمین تمرین آبی ها باید مانع حضور این افراد در تمرین می شد.