از هفته نوزدهم رقابت های لیگ فوتبال هلند ، زووله میزبان هراکلس است و این بازی ساعت 21:15 به وقت ایران آغاز می شود.

ترکیب زووله در این بازی اعلام شد و رضا قوچان نژاد در ترکیب اصلی تیمش حضور ندارد و نیمکت نشین است.

زووله در حال حاضر با 20 امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.