کنفدراسیون فوتبال آسیا  ( AFC ) اعلام کرد به دلیل شرایط کرونایی مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا بحرین در سال ۲۰۲۰، قهرمانی آسیا زیر ۱۹ سال ازبکستان در سال ۲۰۲۰، قهرمانی فوتسال آسیا کویت در سال ۲۰۲۰ و جام ملت‌های فوتبال ساحلی ۲۰۲۱ تایلند لغو شد.

بر همین اساس مقرر شد مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا بحرین و قهرمانی آسیا زیر ۱۹ سال ازبکستان با حفظ میزبانی کشور‌های بحرین و ازبکستان در سال ۲۰۲۳ و مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا کویت با حفظ میزبانی در سال ۲۰۲۲ و مسابقات جام ملت‌های فوتبال ساحلی تایلند هم با حفظ میزبانی در سال ۲۰۲۳ برگزار شود.