تمرین امروز استقلال پس از صحبت‌های محمود فکری برای اعضای تیم، با گرم کردن بدن بازیکنان زیر نظر مربیان آغاز شد.

در ادامه بازیکنان عبور از موانع و انجام کار‌های ترکیبی را در دستور کار قرار دادند.

مرور برنامه‌های تاکتیکی برای مدافعان و مهاجمان بخش بعدی تمرین بود.

حمله - دفاع و شوت از راه دور آخرین بخش تمرین امروز بود و استقلالی‌ها طبق برنامه برای برپایی اردوی پیش از دیدار برابر سایپا، پس از این تمرین به هتل رفتند.