حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال امروز به عیادت مهدی تاج رفت. 

رئیس سابق فدراسیون فوتبال شب گذشته به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان ایران‌مهر بستری شد و به همین خاطر حیدر بهاروند امروز به دیدار او رفت و ضمن عیادت از تاج به گفت‌وگو و خوش و بش با او پرداخت.