پیرو انتشار خبری مبنی بر صدور رای از سوی کمیته وضعیت بازیکنان در مورد پرونده ناظر بر شکایت سروش رفیعی به طرفیت باشگاه فولاد خوزستان ، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعلام می دارد پرونده مزبور در این کمیته تحت رسیدگی بوده و تاکنون منجر به اتخاذ هیچ تصمیمی نشده است.