جلسه آنلاین مدرسان پروژه مربیگری والیبال اوراسیا امروز برگزار شد. در این جلسه مدرسان اروپا و آسیا از جمله سیریدهاران و ناتاراجان از هند، افشاردوست و طلوع کیان از ایران، الریامی از عمان حضور داشتند.

ریاست جلسه را پارک کی وون، رئیس کمیته مربیان آسیا بر عهده داشت. دبیر کنفدراسیون آسیا و اروپا نیز در جلسه حاضر بودند. این جلسه به صورت آنلاین برای هماهنگی اساتید کلاس مربیگری پروژه اوراسیا که در کشورهای تایلند و اسلونی در سال 2021 برگزار خواهد شد انجام گردید و تمام اساتید نقطه نظرات فنی خود را در مورد تدریس خود به اشتراک گذاشتند.

در این دوره 8 مربی آینده دار از آسیا و 8 نماینده از اروپا شرکت خواهند داشت که ایران سهمی از آن ندارد و تنها علیرضا طلوع کیان و محمود افشاردوست به عنوان مدرس حضور خواهند داشت. پروژه مربیگری اوراسیا به منظور ارتقا سطح چندین مربی آینده دار از کشورهای مختلف و برای پیشرفت آنها میان دو کنفدراسیون آسیا و اروپا برگزار خواهد شد.