تمرین امروز تیم فوتبال استقلال تهران امروز در زمین تهرانسر برگزار شد.

بخش اول تمرین امروز گرم کردن و کار بر روی تشک بود.

در ادامه بازیکنانی که روز گذشته به صورت فیکس برابر آلومینیوم به میدان رفته بودند، به صورت جداگانه به تمرینات ریکاوری مشغول شدند و سایرین زیر نظر کادرفنی به مرور یک تاکتیک تیمی مشغول شدند.

بخش اصلی و پایانی این جلسه تمرینی را فوتبال درون تیمی تشکیل داد.

بازیکنانی که روز گذشته برابر آلومینیوم به صورت فیکس بازی کرده بودند، پس از ریکاوری محل تمرین را ترک کردند.

محمد نادری  در کار‌های گروهی این جلسه تمرینی شرکت داشت.

سبحان خاقانی در این جلسه تمرینی به صورت اختصاصی کار کرد.

تمرین روز سه‌شنبه استقلال تهران/خاقانی اختصاصی تمرین کرد