مائوریسیو پوچتینو رسما به عنوان سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن معرفی شد.

وی جانشین توماس توخل سرمربی آلمانی و برکنار شده این تیم شد.

پوچتینو پیش از این هدایت تاتنهام را برعهده داشت.