هواداران زوریا برای انتخاب بهترین بازیکن ماه به اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی رای دادند.

بر این اساس وی بهترین بازیکن ماه دسامبر این باشگاه انتخاب شد.

باشگاه زوریا هم بابت این موضوع به صیادمنش تبریک گفت و برای او در سال 2021 آرزوی موفقیت کرد.