وقتی قرمزها به اولسان باختند، مجیدی تصویری از قهرمانی خود با العین در سال 2003 در لیگ قهرمانان آسیا منتشر کرد. این پست او که از نظر پرسپولیسی ها با کنایه همراه بود، واکنش ها را برانگیخت. رضا جباری هافبک تکنیکی و اسبق قرمزها در واکنش به این پست فرهاد می گوید: «ایشان برای من قابل احترام است. نمی خواهم اسم بیاورم ولی این اتفاقات فقط در فوتبال ما می افتد و در دنیا یک چیز غیرمعمول است. به نظرم یک رفتار غیر حرفه‌ای است. من اسطوره های پرسپولیس را مثال می کنم. کجا کریمی و عابدزاده و دایی از این کارها کرده اند؟ کی درباره تیم رقیب حرف زده اند؟ به نظر من یکی از مشکلات اساسی فوتبال ما همین پرداختن به شکست بقیه است. انگار از شکست دیگران خوشحال هستیم و از پیروزی شان ناراحت می شویم. این باعث عقب افتادگی ما شده است. نباید از شکست دیگران خوشحال شویم. بازی پرسپولیس بازی ملی بود. وقتی شما احترام 40 میلیون هوادار و احترام خودت را نگه نداری، جالب نیست و باعث واکنش مردم می شود. در کل من این رفتار را نمی پسندم.»