ارسلان مطهری بعد از تساوی استقلال مقابل ذوب‌آهن اظهار داشت:شک نکنید که آن صحنه خطا  بود و یکی از بازیکنان ذوب‌آهن باید اخراج می‌شد. دارو باید در چه شرایطی کارت قرمز بدهد؟

ارسلان مطهری افزود: وقتی یک بازیکن موقعیت مسلم داشته باشد باید کارت قرمز داده شود. دو بازیکن حریف با من بودند ولی داور گفت توپ از پایت جدا شده در حالی که من توپ را با خودم بردم و بازیکن حریف من را هل داد. بازیکن پشتی به من نمی‌رسید و من با گلر تک به تک شدم، مگر می‌شود چنین صحنه‌ای را با کارت زرد مواجه کنند.

مهاجم استقلال خاطرنشان کرد: با کمال احترام به تیم داوری، امروز داوری خیلی ضعیف بود.آن خطا بیرون از محوزه جریمه بود و بازیکن حریف باید اخراج می‌شد.اگر کسی بگوید این صحنه کارت قرمز نداشت نمی‌توانم چیزی در موردش بگویم چون ممکن است توهین شود.

مطهری تصریح کرد: این تیم  استقلال است،باید برای بازی هایش بهترین داوران را انتخاب کنند.