مهدی رحمتی و سید حسین حسینی دو گلر پیشین استقلال پیش از مصاف استقلال و شهرخودرو با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.

رحمتی