رافائل نادال ، تنیسور مطرح جهان، عالی‌ترین نشان لیاقت در ورزش اسپانیا را از سوی دولت این کشور دریافت کرد.