اسامی محرومان به شرح زیر است:

محمود فکری سرمربی استقلال یک جلسه انضباطی

سیدمهدی رحمتی مدیر تیم شهر خودرو

دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۱ آذر برگزار می‌شوند.