با فرصت ۸ ماهه باقی مانده تا بازی‌های المپیک ٢٠٢٠ توکیو ، برنامه ریزی ها برای حضور مقتدرانه کاروان ورزشی کشورمان در این رویداد بزرگ توسط مسئولان ورزش کشور در حال پیگیری است.

به همین منظور مرتضی رحمانی موحد، سفیر ایران در ژاپن با حضور در وزارت ورزش و جوانان با مسعود سلطانی فر دیدار کرد و در خصوص سند همکاری ورزشی میان دو کشور که مراحل نهایی تدوین را پشت سر می گذارد ،به بحث و تبادل نظر پرداخت.

براساس این گزارش، این سند همکاری در آینده نزدیک به امضا طرفین خواهد رسید تا براساس آن چارچوب همکاری های مشترک ورزشی میان تهران و توکیو مشخص شود و زمینه تعاملات تسریع یابد.

در این نشست همچنین لزوم همکاری سفارتخانه ایران برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به منظور همکاری با کاروان ورزشی کشورمان، برای بازی‌های المپیک توکیو مورد تاکید قرار گرفت.