احمد موسوی پس از پایان بازی تیمش گفت: امیدوارم به هدفی که داریم در بازی‌های بعدی نیز برسیم. مهم موفقیت تیم است و امیدوارم خیلی زود با یکدیگر هماهنگ شویم.

او افزود: جای هواداران خالی است و علاقه داشتم اولین بازی ام برابر هواداران باشد که نشد. ما تلاش می‌کنیم و قول می‌دهم تا جایی که توان دارم این کار را انجام می‌دهم.