محمد علیپور مدتی پیش از سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور استعفا داد و بعد از آن آذرنیا با حفظ سمت به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد. 

از شهر تبریز خبر می رسد که سجاد سیاح خویی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور فردا معرفی خواهد شد و نصیرزاده هم به عنوان معاون ورزشی این باشگاه انتخاب می شود تا به مدیریت جدید کمک کند. 

سیاح مدیراقتصادی بوده و اهل خوی است و باید دید او می تواند در تراکتور موفق شود یا نه!