با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، محمدرضا نصرتی به عنوان مشاور اجرائی باشگاه استقلال منصوب شد. البته این باشگاه رزومه او را اعلام نکرد و جستجوها در اینترنت هم شما را به کوچکترین اطلاعاتی درباره نصرتی نمی رساند!