ابتدا ماه آوریل و در دوران قرنطینه عمومی بود که باشگاه رئال مادرید برای برگرداندن تعادل به بودجه باشگاه، مجبور به کاهش ۱۰ درصدی دستمزد بازیکنان تیم های فوتبال و بسکتبال خود شد.

پاندمی کرونا و تعطیلی فوتبال چاره ای باقی نگذاشته بود تا باشگاه برای نجات اقتصادی خود اقدام به کاهش دستمزد بازیکنان کند. سرخیو راموس به عنوان کاپیتان تیم فوتبال و نماینده بازیکنان، نهایت همکاری را با سران باشگاه در این مورد داشت.

فصل جدید فوتبال اسپانیا نیز از ۲ ماه پیش شروع شده و به نظر نمی رسد همچنان شرایط بازگشت هواداران به ورزشگاه ها فراهم باشد و برآورد می شود که اگر این روند تا پایان فصل حکمفرما باشد، رئال ۲۰۰ میلیون یورو ضرر خواهد کرد. به همین دلیل از هفته گذشته مذاکراتی جدید بین باشگاه و بازیکنان برای کاهش ده درصدی دستمزدها شروع شد و دو طرف به توافق نیز رسیده اند.

ماه آوریل باشگاه توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو ذخیره کند و در نهایت توانست فصل گذشته را با سود ۳۲۰ هزار یورویی را به اتمام برساند در حالی که باشگاه هایی نظر بارسلونا متحمل ضرر هنگفت ۱۷۰ میلیون یورویی شدند.