سایت دنووی بوسنی به تحلیل بازی شب گذشته تیم ملی کشورمان و بوسنی در سارایوا پرداخت.

مصاف دوستانه ای  که تیم ملی ایران 2 بر صفر برنده شد.

این سایت عنوان کرد: ایران با گل های دقیقه 46 رضایی و 90 قایدی برنده شد. تیم بوسنی در این مصاف از بازیکنانی تشکیل شد که در دیدارهای اخیر زیاد فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدانکرده بودند.

سایت بوسنیایی ادامه داد: به همین خاطر تیم ملی در این مصاف تازه واردهای زیادی داشت. با این حال مقابل تیم ملی ایران نتیجه مناسبی نگرفتند.

سایت دنووی ادامه داد: تیم میهمان(ایران) اغلب اوقات در زمین خویش تجمع داشت.البته تیم بوسنی موقعیت های هم داشت اما نتوانست به طور جدی دروازه ایران را تهدید کند.