در ماه گذشته بود که توپچی‌های لندن به بهانه کاهش هزینه‌های خود اقدام به اخراج دایناسور معروف خود کرد.

این موضوع واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و گروه‌های زیادی در این باره معترض شدند.

در همین باره مسعود اوزیل ستاره کنار گذاشته شده باشگاه آرسنال درخواست کرد که نماد باشگاه باقی بماند و از کار خود بیکار نشود و او هزینه‌ها و دستمزد آن را پرداخت خواهد کرد.

بر این اساس این دایناسور در توئیتی از بازگشت خود به باشگاه آرسنال خبر داد.