تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم آبان به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

از طلسم‌های استقلال و توقف پرسپولیس در ایستگاه اول لیگ برتر تا تایید محرومیت آل کثیر

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی