کانه تاناکا به عنوان مسن ترین بانوی جهان قرار است مشعل بازی‌های المپیک توکیو را حمل کند. نام وی به عنوان مسن‌ترین بانوی جهان با ۱۱۷ سال سن در کتاب گینس ثبت شده است.

تاناکا امسال به عنوان حمل کننده مشعل المپیک معرفی نشده بود که البته بازی‌های المپیک به دلیل بحران کرونا یکسال به تعویق افتاد. در صورتی که بازی‌های المپیک سال آینده طبق برنامه پیش برود، تاناکا ۱۱۸ سال و ۱۲۹ روزه خواهد بود.

جایگاه وی برای حمل مشعل المپیک با توصیه‌ای از شرکت بیمه زندگی نیپون، حامی مالی المپیک و پارالمپیک توکیو حاصل شد. این کار با این فکر انجام شده که این بانو می‌خواهد پیام مثبتی در مورد این دوره از زندگی طولانی خود ارسال کند.