محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: چهارمین سالی است که از حضور منصور پورحیدری محروم هستیم. مرحوم وزنه بسیار سنگینی در استقلال بود.

او افزود: این افتخار را داشتم که در کنار پورحیدری بازی و کار کنم. پورحیدری عاشق واقعی استقلال بود. او از جیب خودش برای این باشگاه خرج و مقام‌های زیادی را برای تیم کسب کرد.