تست کرونا ی فرانچسکو توتی اسطوره فوتبال ایتالیا وباشگاه رم مثبت اعلام شد.

بر این اساس علائم کرونا در خانواده توتی مشاهده شده است و به همین جهت کاپیتان سابق رم ترجیح داده است تا در خانه بماند.

در روزهای گذشته تست کرونای ایلاری، همسر توتی مثبت اعلام شده است اما به دلیل احترام به حریم خصوصی افراد این موضوع فاش نشده بود.

این در شرایطی است که پیش از این بازیکن شماره 10 تاریخ جالوروسی پدرش را که به دلیل ابتلا به ویورس کرونا در کمتر از یک ماه در بیمارستان بستری بود را از دست داد.