دیوید توکلی مهاجم دو رگه ایرانی-بلژیکی که در روزهای گذشته مذاکراتی را با باشگاه تبریزی انجام داده، حضورش در ایران منتفی شد.

بر اساس آخرین پیام ارسالی این بازیکن به مدیرعامل باشگاه، او به خاطر مشکلات خانوادگی بابت عدم امکان حضور در تراکتور پوزش خواست. 

باشگاه تراکتور برای این بازیکن ارزشمند آرزوی موفقیت دارد.